alat za uvaljivanje cijevi


alat za uvaljivanje cijevi
• expander tool

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.